Педалине1

Oмиљено превозно средство на води у току лета су свакако педалине.

Педалине се могу изнајмити на левој обали Савског језера (код Округлог купатила, банџи џампа) или на десној, макишкој обали (код стуба за зип лајн).

Педалине