Menu

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:24°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:24°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:24°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

40/Д01/1 Фарбе, боје, лакови и лепкови

Позив за подношење понуда

Конкурсана документација

Измена конкурсне документације

Конкурсна док. пречишћен текст

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговори на питања и измена и допуна конкурсне документације

Обавештење 2. о продужењу рока за подношење понуда.

Одлука о додели уговора

Рок за подношење понуда је 9. август 2018. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда је 10. август 2018. године до 12,00 часова

Рок за подношење понуда је 13. август 2018. године до 12,00 часова

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude HTZ oprema

Konkursna dokumentacija – HTZ oprema

Poziv za podnosenje ponuda – HTZ oprema 2

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije – HTZ oprema

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda – HTZ oprema

Одлука о додели уговора

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=193425

Рок за подношење понуда 08.08.2018. године до 12,00 часова.

Позив за подношење понуде.

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне док. ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕЧИШЋЕН КОНАЧАН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА.

Рок за подношење понуда је 16.08.2018. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда је 17.08.2018. године до 12,00 часова.

 

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Trimeri

Konkursna dokumentacija – Trimeri KONACNO

Odluka o dodeli ugovora – Trimeri 1

Odluka o dodeli ugovora – Trimeri 2

Odluka o dodeli ugovora – Trimeri 3

Обавештење о закљ. Уговору ПАРТИЈА 1.

Oбавештење о закљ. уговору ПАРТИЈА 3.

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191483

Рок за подношење понуда је до 16.07.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – HTZ oprema

Konkursna dokumentacija – HTZ

Odluka o obustavi HTZ oprema

Обавештење о обустави поступка (2)

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=191279

Рок за подношење понуда је до 13.07.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Odluka o dodeli ugovora – Automobili

Обавештење о закљученом уговору

Рпк за подношење понуда је до 27.06.2018. године до 12.00 часова.

Архива јавних набавки