ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:5°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:5°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

6. Konkursna dokumentacija PP Plava zastava

10. Обавештење о покретању преговарачког поступка    

Odluka o dodeli Ugovora Plava zastava

Обавештење о закљученом уговору

Рок за достављање понуде је 02.02.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude Kancelarijski materijal

Konkursna dokumentacija – Kancelarijski materijal

Pitanja i odgovori – Kancelarijski materijal

Obavestenje o produzenju roka – Kancelarijski materijal

Одлука о додели уговор

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Kancelarijski materijal

 

а

Рок за достављање понуда: 06.02.2018. године до 10,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude Video nadzor

Konkursna dokumentacija – Nadogradnja video nadzora

Pitanja i odgovori – Video nadzor

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda – Video nadzor

Odluka o dodeli ugovora – Video nadzor

Рок за достављање понуда: 31.01.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Posljuncavanje plaze

Konkursna dokumentacija – Plaza

Odgovor na pitanje zainteresovanog ponudjaca

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1R571 – Pošljunčavanje plaže oko savskog jezera

Обавештење о закљученом уговору.

Рок за достављање понуда: 30.01.2018. године до 12,00 часова

Архива јавних набавки