Menu

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:16°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:16°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:16°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

45/Д01/1 Резервни делови за аутомобиле

 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације.

Измена ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели Уговора Партија 1.

Одлука о додели Уговора Партија 2.

Рок за подношење понуда:25.09.2018. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда: 28.09.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Akumulatori

Konkursna dokumentacija – Akumulatori

Одлука о додели уговора

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Akumulatori

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196417

Рок за подношење понуде је 20.09.2018. године до 12,00 часова.

Позив за допуну понуде у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуде је 18.09.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Gradjevinski materijal

Konkursna dokumentacija Gradjevinski materijal

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196104

Рок за подношење понуда 14.09.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – HTP

Konkursna dokumentacija – HTP

Odluka o dodeli ugovora – HTP

Обавештење о закљученом уговору

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=195846

Рок за подношење понуда 10.09.2018. године до 12,00 часова.

40/Д01/1 Фарбе, боје, лакови и лепкови

Jавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсана документација

Измена конкурсне документације

Конкурсна док. пречишћен текст

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговори на питања и измена и допуна конкурсне документације

Обавештење 2. о продужењу рока за подношење понуда.

Одлука о додели уговора

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Boje

Рок за подношење понуда је 9. август 2018. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда је 10. август 2018. године до 12,00 часова

Рок за подношење понуда је 13. август 2018. године до 12,00 часова

Архива јавних набавки