ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:21,5°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:21,5°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:21,5°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 06.07.2021. године.

Рок за подношење понуда до 22.07.2021. године до 12.00 часова.

Отварање понуда до  22.07.2021. године у 12.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 10.06.2021. године.

Рок за подношење понуда до 22.06.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  22.06.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 14.05.2021. године.

Рок за подношење понуда до 26.05.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  26.05.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 13.05.2021. године.

Рок за подношење понуда до 25.05.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  25.05.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 16.04.2021. године.

Рок за подношење понуда до 27.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  27.04.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 13.04.2021. године.

Рок за подношење понуда до 29.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  29.04.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 02.04.2021. године.

Рок за подношење понуда до 14.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  14.04.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 26.03.2021. године.

Рок за подношење понуда до 06.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  06.04.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 15.03.2021. године.

Рок за подношење понуда до 26.03.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  26.03.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 12.03.2021. године.

Рок за подношење понуда до 23.03.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  23.03.2021. године у 11.00 часова.

Архива јавних набавки