ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 15.10.2021. године.

Рок за подношење понуда до 26.10.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  26.10.2021. године у 12.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 03.09.2021. године.

Рок за подношење понуда до 15.09.2021. године до 12.00 часова.

Отварање понуда до  15.09.2021. године у 12.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 23.09.2021. године.

Рок за подношење понуда до 11.10.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  11.10.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 02.09.2021. године.

Рок за подношење понуда до 15.09.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  15.09.2021. године у 11.00 часова.

О.П. 12/2021 Услуге осигурања

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 03.08.2021. године.

Рок за подношење понуда до 16.08.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  16.08.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 06.07.2021. године.

Рок за подношење понуда до 22.07.2021. године до 12.00 часова.

Отварање понуда до  22.07.2021. године у 12.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 10.06.2021. године.

Рок за подношење понуда до 22.06.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  22.06.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 14.05.2021. године.

Рок за подношење понуда до 26.05.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  26.05.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 13.05.2021. године.

Рок за подношење понуда до 25.05.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  25.05.2021. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 16.04.2021. године.

Рок за подношење понуда до 27.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  27.04.2021. године у 11.00 часова.

Архива јавних набавки