Menu

ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:15°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:15°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:15°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Tribine

Konkursna dokumentacija – Tribine

Одлука о додели уговора

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=200041

Рок за подношење понуда: 09.11.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Dom sportova

Konkursna dokumentacija – Sanacija doma sportova

Одговор на питање

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели Уговора

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=199277

Рок за подношење понуда: 31.10.2018. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда је 02.11,2018. године до 12,00 часова.

Oтворени поступак

Poziv za podnosenje ponude – Automobil

Konkursna dokumentacija – Automobil OP

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije – Automobil

Одлука о додели уговора

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=198629

Рок за подношење понуда: 12.11.2018. године до 12,00 часова.

45/Д01/1 Резервни делови за аутомобиле

Jавна набавка мале вредности

 Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације.

Измена ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели Уговора Партија 1.

Одлука о додели Уговора Партија 2.

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Rezervni delovi za automobile

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Rezervni delovi za automobile Партија 2

Рок за подношење понуда:25.09.2018. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда: 28.09.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Akumulatori

Konkursna dokumentacija – Akumulatori

Одлука о додели уговора

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Akumulatori

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196417

Рок за подношење понуде је 20.09.2018. године до 12,00 часова.

Позив за допуну понуде у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуде је 18.09.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – Gradjevinski materijal

Konkursna dokumentacija Gradjevinski materijal

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=196104

Рок за подношење понуда 14.09.2018. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Poziv za podnosenje ponude – HTP

Konkursna dokumentacija – HTP

Odluka o dodeli ugovora – HTP

Обавештење о закљученом уговору

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=195846

Рок за подношење понуда 10.09.2018. године до 12,00 часова.

Архива јавних набавки