ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:10 °
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:10 °
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:10 °

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

О.П. 30/2020 Реконструкција растер платоа

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки  прописа 02.12.2020. године.

Рок за подношење понуда: 18.12.2020. године до 9.00 часова.

Отварање понуда:  18.12.2020. године у 9.00 часова.

О.П. 29/2020 Опрема за улазну рампу

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 09.11.2020. године.

Рок за подношење понуда:20.11.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  20.11.2020. године у 12.00 часова.

Oтворени поступак

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 21.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 03.11.2020. године до 11.00 часова.

Отварање понуда:  03.11.2020. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 07.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.10.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  20.10.2020. године у 12.00 часова.

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 21.09.2020. године.

Рок за подношење понуда: 02.10.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  02.10.2020. године у 12.00 часова.

O.П. 24/2020 Услуге интернета

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 27.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 08.09.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  08.09.2020. године у 12.00 часова.

О.П. 23/2020 Резервни делови за BCS

Рок за подношење понуда: 07.09.2020. године до 11.00 часова.

Отварање понуда:  07.09.2020. године у 11.00 часова.

Архива јавних набавки