Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 10.06.2021. године.

Рок за подношење понуда до 22.06.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  22.06.2021. године у 11.00 часова.