Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 06.07.2021. године.

Рок за подношење понуда до 22.07.2021. године до 12.00 часова.

Отварање понуда до  22.07.2021. године у 12.00 часова.