Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 16.04.2021. године.

Рок за подношење понуда до 27.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  27.04.2021. године у 11.00 часова.