Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 13.05.2021. године.

Рок за подношење понуда до 25.05.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  25.05.2021. године у 11.00 часова.