ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Oтворени поступак

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 21.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 03.11.2020. године до 11.00 часова.

Отварање понуда:  03.11.2020. године у 11.00 часова.

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 07.10.2020. године.

Рок за подношење понуда: 20.10.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  20.10.2020. године у 12.00 часова.

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 21.09.2020. године.

Рок за подношење понуда: 02.10.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  02.10.2020. године у 12.00 часова.

O.П. 24/2020 Услуге интернета

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 27.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 08.09.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  08.09.2020. године у 12.00 часова.

О.П. 23/2020 Резервни делови за BCS

Рок за подношење понуда: 07.09.2020. године до 11.00 часова.

Отварање понуда:  07.09.2020. године у 11.00 часова.

Архива јавних набавки