ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:19°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:19°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:19°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Jавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

16 Obavestenje o zakljucenom ugovoru Odrzavanje rampe 2019 SCAN

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=216652

Рок за подношење понуда је 11.06.2019. године до 12,00 часова.

25/У05/1 Услуге мобилне телефоније

Jавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације мобилна телефонија

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

20 Obavestenje o zakljucenom ugovoru Mobilna telefonija 2019 SCAN

Рок за подношење понуда је 31.05.2019. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда је 03.06.2019. године до 12,00 часова.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је до 17.05.2019. године до 12,00 часова.

Oтворени поступак

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одговор на питање измена конкурсне документације

Пречишћен текст конкурсне документације

19 Odluka o dodeli ugovora Rampa 2019

27 Obavestenje o zakljucenom ugovoru Rampa radovi 2019 SCAN

Рок за подношење понуда је до 07.06.2019. године до 12.00 часова.

Jавна набавка мале вредности

06 Poziv za podnosenje ponude VIDEO NADZOR 2019 SCAN

07 Konkursna dokumentacija – VIDEO NADZOR 2 2019

10 Pitanja i odgovori – VIDEO NADZOR 2 2019 SCAN

12 Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda VIDEO NADZOR 2 2019 SCAN

Одлука о додели уговора

23 Obavestenje o zakljucenom ugovoru VIDEO NADZOR 2 2019 SCAN

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2302596

Рок за подношење понуда је 25.04.2019. године до 10,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

06 Poziv za podnosenje ponude HTZ OPREMNA 2019 SCAN

07 Konkursna dokumentacija – HTZ OPREMA 2019

12 Odluka o dodeli ugovora HTZ OPREMA 2019 SCAN

14 Obavestenje o zakljucenom ugovoru HTZ OPREMA 2019

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212959

Рок за подношење понуда је 23.04.2019. године до 10,00 часова.

 

Jавна набавка мале вредности

06 Poziv za podnosenje ponude RONDO 2019 SCAN

07 Konkursna dokumentacija – RONDO 2019

11 Odluka o obustavi RONDO 2019 SCAN

13 Obavestenje O Obustavi Postupka Javne Nabavke RONDO 2019 SCAN

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=212332

Рок за подношење понуда је 15.04.2019. године до 10,00 часова.

Oтворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Pitanja i odgovori – Tus platoi

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка.

Рок за подношење понуда је 06.05.2019. године до 12,00 часова.

Архива јавних набавки