ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:16°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:16°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:16°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

O.П. 24/2020 Услуге интернета

Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 27.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 08.09.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  08.09.2020. године у 12.00 часова.

О.П. 23/2020 Резервни делови за BCS

Рок за подношење понуда: 07.09.2020. године до 11.00 часова.

Отварање понуда:  07.09.2020. године у 11.00 часова.

Jавна набавка мале вредности

05 Poziv za podnosenje ponude Osiguranje 2020

KD OSIGURANJE 2020.

Одговор -Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда..

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244144

Рок за подношење понуда: 22.07.2020. године до 12,00 часова.

 

Jавна набавка мале вредности

06 Poziv za podnosenje ponude MULTICAR 2020 SCAN

07 Konkursna dokumentacija – MULTICAR 2020

09 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije MULTICAR 2020 SCAN

11 Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda MULTICAR 2020 SCAN

15 Odluka o dodeli ugovora Multicar 2020 SCAN

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=243924

Рок за подношење понуда: 21.07.2020. године до 11,00 часова.

Архива јавних набавки