ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:11°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:11°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:11°

Документа

ПОДАЦИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊE

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”
АДА ЦИГАНЛИЈА 2
11000 БЕОГРАД
ПИБ 100115129
МБ 07451440
ЖИРО РАЧУН 170-30006180000-56

Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Радне биографије

В.Д. директора

Председник надзорног одбора 

1. Члан надзорног одбор

2. Члан надзорног одбора

Уговор о припајању

АПР објава нацрта уговора

Уговор о припајању ЈП Ада Циганлија и ПД Језеро

Статут

Статут ЈП Ада Циганлија

Програм пословања

Oдлука НО о усвајању ребаланса-1 ПП за 2017
Дугорочни план пословања 2017-2026  

Одлука о усвајању ребаланса II 2021

Ребаланс II 2021

Ребаланс

Извештај III Квартал 2021

Извештај II квартал 2021

Извештај I квартал 2021

Извештај ревизора 2021
Извештај – 12 I квартал 2017
Извештај – 12 II квартал 2017

Одлука НО о усвајању ПП 2017

Извештај о реализацији годишњег програма пословања од 01.01.2017-31.12.2017.
Програм пословања 2017
Ребаланс ПП 2017
Средњорочни план пословања 2017-2021
Извештај независног ревизора_ ФИ за 2016. годину

Правилници

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник спортске делатности на купалишту

Ценовник

Ценовник 2021

Промоције

Промоције 

Ценовник промоције 2021

Захтев за спровођење промотивних активности

Стручно мишљење о квалитету воде у Савском језеру

Квалитет воде

Захтев за снимање и фотографисање

Захтев за снимање и фотографисање

Подводни спорт

Молба и изјава за обављање зарона

Пријава манифестација

Молба за одржавање манифестације

 Изјава за одржавање манифестације

Правила и услови коришћења

Pravila i uslovi korišćenja

План јавних набавки за 2020

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU, USKLADJEN SA ZJN

PLAN JAVNIH NABAVKI TRECA IZMENA 2020. GODINE

План јавних набавки за 2021

План јавних набавки за 2021

План јавних набавки за 2021. прва измена

Druga izmena Plana javnih nabavki JP Ada Ciganlija za 2021. godinu

TRECA izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2021. PORTAL