ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:21 °
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:21 °
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:21 °

Документа

ПОДАЦИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊE

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”
АДА ЦИГАНЛИЈА 2
11000 БЕОГРАД
ПИБ 100115129
МБ 07451440
ЖИРО РАЧУН 170-30006180000-56

Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА 2017

Радне биографије

В.Д. директора

Председник надзорног одбора 

1. Члан надзорног одбора 

 2. Члан надзорног одбора

Уговор о припајању

АПР објава нацрта уговора

Уговор о припајању ЈП Ада Циганлија и ПД Језеро

Статут

Статут ЈП Ада Циганлија

Програм пословања

Oдлука НО о усвајању ребаланса-1 ПП за 2017
Дугорочни план пословања 2017-2026
Извештај – 12 I квартал 2017
Извештај – 12 II квартал 2017

Одлука НО о усвајању ПП 2017

Извештај о реализацији годишњег програма пословања од 01.01.2017-31.12.2017.
Програм пословања 2017
Ребаланс ПП 2017
Средњорочни план пословања 2017-2021
Извештај независног ревизора_ ФИ за 2016. годину

Правилници

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Ценовник

ценовник 2019

Промоције

Промоције 

Ценовник промоције 2019

Захтев за промоцију

Захтев за одбојку на песку

Захтев за одбојку на песку

Стручно мишљење о квалитету воде у Савском језеру

Квалитет воде

Захтев за снимање и фотографисање

Захтев за снимање и фотографисање

Подводни спорт

Захтев за годишњи зарон

Молба и изјава за обављање зарона

Молба и изјава за обављање зарона 2019

Пријава манифестација

Молба за манифестацију

Изјава за одобрење манифестације