Контакт

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”
Ада Циганлија 2
11000 Београд
00 381 (0)11 7857.220,
office@adaciganlija.rs

ИЗДАВАЊЕ ПРОПУСНИЦА ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА НА АДУ
00 381 (0)11 7857.245
00 381 (0) 64 8931.452
karticeada@adaciganlija.rs

РАДНО ВРЕМЕ
радним даном: 07.30-15.30h

ДЕЖУРНА СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА
00 381 (0) 64 825.47.52

СЕКТОР ЗА СПОРТ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Миодраг Јовић, директор сектора
00 381 (0) 11 7857.249
mjovic@adaciganlija.rs

ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА И МАРКЕТИНГ
Маја Павловић, ПР
00 381 (0) 11 7857.239
00 381 (0) 64 825.47.54
mpavlovic@adaciganlija.rs

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Срђан Илић, директор сектора
00 381 (0) 11 7857.253
silic@adaciganlija.rs

МАРИНА И ПРИОБАЉЕ
марина, сваког дана: 07.00-19.00
00 381 (0)11 7857.237
канцеларија, радним данима: 07.30-15.30
00 381 (0)11 7857.226
00 381 (0)64 825.47.75
00 381 (0)64 825.47.63
dalagic@adaciganlija.rs

РАЧУНОВОДСТВО
00 381 (0)11 7857.225
00 381 (0)11 7857.243
00 381 (0)11 7857.234
racunovodstvo@adaciganlija.rs

МАНИФЕСТАЦИЈE И ПРОМОЦИЈE
Татјана Трифунов Mикулић, руководилац службе
00 381 (0) 11 7857.222
00 381 (0) 64 825.47.43
sport@adaciganlija.rs

Сандра Батоћанин Симић, виши сарадник
00 381 (0) 11 7857.255
00 381 (0) 64 825.47.40
promocije@adaciganlija.rs

Валентина Јаковљевић, виши стручни сарадник
00 381 (0) 11 7857.248
00 381 (0) 64 893.14.26
manifestacije@adaciganlija.rs