Контакт

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”
Ада Циганлија 2
11000 Београд
00 381 (0)11 7857.220,
office@adaciganlija.rs

СЕКТОР ЗА СПОРТ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Миодраг Јовић, директор сектора
00 381 (0) 11 7857.249
mjovic@adaciganlija.rs

ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА И МАРКЕТИНГ

Маја Павловић, ПР
00 381 (0) 11 7857.239
00 381 (0) 64 825.47.54
mpavlovic@adaciganlija.rs

РАДНО ВРЕМЕ:
радним даном: 07.30-15.30h

ДЕЖУРНА СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА
00 381 (0) 64 825.47.52

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Срђан Илић, директор сектора
00 381 (0) 11 7857.253
silic@adaciganlija.rs

МАНИФЕСТАЦИЈE И ПРОМОЦИЈE
Татјана Трифунов Mикулић, руководилац службе

00 381 (0) 11 7857.222
00 381 (0) 64 825.47.43

sport@adaciganlija.rs

Јелена Шолевић, виши стручни сарадник

promocije@adaciganlija.rs

ЈП “АДА ЦИГАНЛИЈА”
Ада Циганлија 2
11000 Београд
00 381 (0)11 7857.220,
office@adaciganlija.rs

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Стојан Јовановић, директор сектора

00 381 (0) 11 7857.248

sjovanovic@adaciganlija.rs

ИЗДАВАЊЕ ПРОПУСНИЦА ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА НА АДУ
00 381 (0)11 7857.245

00 381 (0) 64 8931.452

karticeada@adaciganlija.rs

МАРИНА И ПРИОБАЉЕ:
Дејан Алагић
марина, сваког дана: 07.00-19.00
00 381 (0)11 7857.237
00 381 (0)64 89.31.418
канцеларија, радним данима: 07.30-15.30
00 381 (0)11 7857.226

00 381 (0)64 825.47.75

dalagic@adaciganlija.rs

РАЧУНОВОДСТВО
00 381 (0)11 7857.225
00 381 (0)11 7857.243
00 381 (0)11 7857.234
racunovodstvo@adaciganlija.rs