Веслање

Веслање на Ади Циганлији има веома дугу и богату традицију. Далеке 1932. године на Савском језеру одржано је 33. Првенство Европе, које је отворио краљ Александар Карађорђевић. Од тог периода до данас, веслање на Ади Циганлији један је од најистакнутијих спортова, а млади веслачи годинама уназад нижу успехе на такмичењима светског нивоа, захваљујући чему Аду Циганлију тек очекује организација такмичења врхунског нивоа.

ВЕСЛАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

Смештен је на новобеоградској страни, док су веслачки клубови „Графичар“, „Црвена звезда“ и „Партизан“ смештени уз насип на Чукаричком рукавцу.

ВК ГРАФИЧАР

Оснoвaн je 03.09.1905. гoдинe у тaдaшњoj Крaљeвини Србиje кao први спoртски клуб oд стрaнe Синдикaтa грaфичaрa пoд имeнoм „Tипoгрaфски вeслaрскo-пливaчкo -пeцaрoшки клуб“. Инициjaтoр oснивaњa клубa биo je Вилхeлм К. Пипaл, jeднa oд виђeниjих личнoсти тoг дoбa, функциoнeр синдикaлнoг пoкрeтa, a у тoм пeриoду у рaду клубa учeствoвao je и чувeни мaтeмaтичaр, aкaдeмик и зaљубљeник у рeкe Mихaилo Пeтрoвић-Aлaс. Рaних сeдaмдeсeтих гoдинa, тaчниje 1970. нa тaдaшњeм Сeниoрскoм првeнству Jугoслaвиje сe и пojaвиo двojaц бeз кoрмилaрa у сaстaву Зoрaн Видaкoвић и Влaдимир Toмић, кojи je oсвojиo злaтну мeдaљу, први знaчajниjи тaкмичaрски успeх клубa. Рaд клубa у дaнaшњe врeмe бaзирa сe нa aктивнoстимa вeслaњa, пoдeљeним у три oблaсти: тaкмичaрскo вeслaњe у жeнскoj и мушкoj кoнкурeнциjи у чeтири стaрoснe кaтeгoриje (пиoнири, кaдeти, jуниoри, сeниoри); шкoлa вeслaњa кojу пoхaђajу пoчeтници и рeкрeaтивнo вeслaњe и aктивнoст рeкрeaциje зa свe узрaстe и грaђaнe Бeoгрaдa.

ВК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

Клуб се налази на доњем шпицу Аде Циганлије у Чукаричком рукавцу. Располаже са преко 30 такмичарских чамаца свих категорија, а у оквиру клуба постоји и веслаона, веома значајна за зимски период тренирања. Веслачки клуб „Црвена Звезда“ у својој понуди располаже и затвореним фудбалским тереном на вештачкој трави.

ВК ПАРТИЗАН

Налази се на доњем шпицу Аде непосредно испод Моста на Ади. Клуб се првенствено бави врхунским веслањем, али постоје и програми рекреације за све заинтересоване. Клупске просторије задовољавају потребе свих чланова (теретана са ергометрима и справама за тренинг веслача). Најмасовнији програм у клубу је школа веслања, у којој се први завеслаји праве у четверцима, скул и галији.

Веслачки савез Србије: www.serbian-rowing.org.rs

ВК Графичар: +381.11.357.22.57

ВК Црвена Звезда: www.vkczvezda.rs

ВК Партизан: www.vkp.rs