Педалине

Oмиљено превозно средство на води у току лета су свакако педалине.

Педалине се могу изнајмити на левој обали Савског језера (код Судијског торња и код Округлог купатила – банџи џампа) или на десној, макишкој обали (код станице возића број 15).

+381 65 63 773 43 код Торња

+381 63 254 909 код Округлог купатила (банџи)

Ada Ciganlija | Pedaline