У непосредној близини кружног тока, уз бициклистичку стазу, постављен је аутоматски бројач бициклиста, који ће омогућити прецизну статистику броја цикло-туриста!

Дунавски центар за компетенцију поставио је нове бројаче бициклиста на граничним прелазима који се налазе на траси међународних ЕуроВело бициклистичких рута. Укупно 4 бројача постављена су на граничним прелазима Бачки Брег (Србија – Мађарска, руте ЕуроВело 6 и 13), Бездан (Србија – Хрватска, ЕуроВело 13) те Богојево и Бачка Паланка (Србија – Хрватска, ЕуроВело 6).

Пети бројач постављен је у Београду, на  Ади Циганлији, у сарадњи са ЈП Ада Циганлија, што ће позитивно допринети расту свести о цикло-туризму с обзиром да су на истом месту представљене информације о трасама ЕуроВело рута кроз Србију као и регионалне бициклистичке стазе те заштићена природна добра у близини.

Аутоматски бројачи ће омогућити прецизну статистику броја цикло-туриста што ће допринети бољем сагледавању потенцијала и успешнијем планирању развојних активности везано за ову, растућу област туризма у региону.

Дунавски центар за компетенцију је Национални ЕуроВело координациони центар за Србију, а бројачи су постављени у оквиру пројекта EcoVeloTour финансираног од стране Европске Уније са циљем подршке развоју одрживог туризма у региону Дунава у коме је Дунавски центар за компетенцију један од партнера.

Ово је једна од “мањих” инфраструктурних инвестиција које су укључене у пројекат а које су у складу са стратегијама развоја екотуризма које су развијене у оквиру пројектних активности.

Позивамо све љубитеље бициклизма на Аду Циганлију, да се „упишу“ што пре, кроз пријатну вожњу природом!