Обавештавамо све наше посетиоце и суграђане да дана 23.09.2019. године ЈП „ Ада Циганлија“ почиње са радовима  измештања улазне рампе на Ади Циганлији (на првом скретању из Радничке улице) која се транслаторно помера ка кружном току унутар  Аде  Циганлије.

Радови ће се обављати под радном привременом сигнализацијом, а све у складу са  типским  шемама одобреним  од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије.

Рок   за  извођење  радова  је  30  календарских  дана, а  радно  време  извођача  од  07-17 часова. Све активности биће усаглашене и  прилагођене  дешавањима на простору Аде Циганлије.

Због  изузетне фреквенције посетилаца Аде Циганлије, молимо наше поштоване  суграђане за стрпљење  и толеранцију до окончања поменутих радова.