Прво клизалиште неправилног облика у Београду, на Ади Циганлији, наставља да пружа највећи број погодности и бесплатних програма за децу и