У суботу 29. августа и недељу 30.августа одржаће се хуманитарни базари за Милојевић Михаила, Радосављевић Емила и  Пољаков Владимира.   У