„СББ зимски град Ада“ на Каменом граду Аде Циганлије, отпочео је са радом 21.12.2017. године! Током 60 дана рада, једино бесплатно