Poziv za podnosenje ponude.

Konkursna dokumentacija – evro dizel 2020

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Друга измена конкурсне документације 25.03.2020. године

17. Одговор на питање 31.03.2020. год.

10. ПРВА измена кд модел уговора

Друга измена кд Обраѕац структуре цене

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Одлука о обустави поступка

28. Обавештење о обустави поступка (2)

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237980

Рок за подношење понуда: 06.04.2020. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда: 08.04.2020. године до 10,30 часова.