Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Obavestenje o zakljucenom ugovoru.

Рок за подношење понуда:03.04.2020. године до 12,00 часова.