05 Poziv za podnosenje ponude Osiguranje 2020

KD OSIGURANJE 2020.

Одговор -Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда..

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=244144

Рок за подношење понуда: 22.07.2020. године до 12,00 часова.