Позив за подношење понуда

Конкурсна докуметнација

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда: 28.02.2020. године до 12,00 часова.