Позив за подношење понуда

Kонкурсна документација

Одговор на постављена питања

Одговори на питања

Одговор на питање 3.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Одговор на питање 4.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2.

Одлука о додели уговора

35 Obavestenje o zakljucenom ugovoru Stamparske usluge 2019 SCAN

Рок за подношење понуда је до 29.07.2019. године до 12.00 часова.

Рок за подношење понуда је до 31.07.2019. године до 12.00 часова.

Рок за подношење понуда је до 01.08.2019. године до 12.00 часова.