Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда је до 02.09.2019. године до 12,оо часова.