Позив за подношење понуде

Конкурсна документација пројектантске услуге

Одлука о додели уговора

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Рок за подношење понуде:09.09.2019. године до 10.00 часова.