Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Рок за подношење понуда: 27.09.2019. године до 12.00 часова.