Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o obustavi postupka JNMV 5-R57-1 – Radovi na pošljunčavanju plaže oko Savskog jezera

Obavestenje o obustavi postupka PLAZA 2020 SCAN

Рок за подношење понуде:04.03.2020. године до 12,00 часова.