Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору

Рок за подношење понуда: 09.03.2020. године до 12,00 часова.