Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања заинтересованих понуђача 1. и 2.

Odgovori na zahtev zainteresovanih ponudjaca 3. i 4.

Obavestenje o produzenju roka

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o obustavi postupka JNMV 9-D10-1 – Nadogradnja na vozila IVECO 355S12D

Обавештење о обустави поступка.

Рок за подношење понуде: 11.03.2020. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуде: 13.03.2020. године до 12,00 часова.