Конкурсна документација послата на објаву на Портал јавних набавки 29.07.2020. године.

Рок за подношење понуда: 10.08.2020. године у 12.00 часова.