Конкурсна документација послата на објаву на Портал јавних набавки 06.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 18.08.2020. године до 11.00 часова.

Датум отварања понуда: 18.08.2020. године у 11.00 часова.