Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 13.04.2021. године.

Рок за подношење понуда до 29.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  29.04.2021. године у 11.00 часова.