Конкурсна документација  и Јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 26.03.2021. године.

Рок за подношење понуда до 06.04.2021. године до 11.00 часова.

Отварање понуда до  06.04.2021. године у 11.00 часова.