Конкурсна документација  и јавни позив послати на објаву на Портал јавних набавки 27.08.2020. године.

Рок за подношење понуда: 08.09.2020. године до 12.00 часова.

Отварање понуда:  08.09.2020. године у 12.00 часова.