ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:11°
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:11°
ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА:
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЕ:11°

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

12/2020, Услуге оптичког интернета

Позив за подношење понуда УСЛУГЕ ОПТИЧКОГ ИНТЕРНЕТА

Конкурсна документација УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору.

Рок за подношење понуда:08.04.2020. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда:10.04.2020. године до 10,30 часова.

10/Д08/1, Погонско гориво ЕВРО ДИЗЕЛ

Oтворени поступак

Poziv za podnosenje ponude.

Konkursna dokumentacija – evro dizel 2020

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Друга измена конкурсне документације 25.03.2020. године

17. Одговор на питање 31.03.2020. год.

10. ПРВА измена кд модел уговора

Друга измена кд Обраѕац структуре цене

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

Одлука о обустави поступка

28. Обавештење о обустави поступка (2)

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237980

Рок за подношење понуда: 06.04.2020. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуда: 08.04.2020. године до 10,30 часова.

Jавна набавка мале вредности

06 Poziv za podnosenje ponude PREGLEDI 2020 SCAN

07 Konkursna dokumentacija – PREGLEDI 2020 А

10 Odgovor na pitanje PREGLEDI 2020 SCAN

12 Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda PREGLEDI 2020 SCAN

16 Odluka o dodeli ugovora PREGLEDI 2020 SCAN

22 Obavestenje o zakljucenom ugovoru PREGLEDI 2020 SCAN

Рок за подношење понуда: 12.03.2020. године до 11,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на питања заинтересованих понуђача 1. и 2.

Odgovori na zahtev zainteresovanih ponudjaca 3. i 4.

Obavestenje o produzenju roka

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o obustavi postupka JNMV 9-D10-1 – Nadogradnja na vozila IVECO 355S12D

Обавештење о обустави поступка.

Рок за подношење понуде: 11.03.2020. године до 12,00 часова.

Рок за подношење понуде: 13.03.2020. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

06 Poziv za podnosenje ponude RONILACKA OPREМA 2020 SCAN

07 Konkursna dokumentacija – RONILACKA OPREMA 2020

13 Odluka o dodeli ugovora RONILACKA OPREMA 2020 SCAN

21 Obavestenje o obustavi postupka RONILACKA OPREMA 2020 SCAN

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=237280

Рок за подношење понуда: 05.03.2020. године до 11,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Odluka o obustavi postupka JNMV 5-R57-1 – Radovi na pošljunčavanju plaže oko Savskog jezera

Obavestenje o obustavi postupka PLAZA 2020 SCAN

Рок за подношење понуде:04.03.2020. године до 12,00 часова.

Jавна набавка мале вредности

06 Poziv za podnosenje ponude TOALETI 2020 SCAN

07 Konkursna dokumentacija – TOALETI 2020

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

18 Obavestenje O Obustavi Postupka Javne Nabavke TOALETI 2020 SCAN

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=236912

Рок за подношење понуда: 02.03.2020. године до 11,00 часова.

Архива јавних набавки